Booking 2017


Uge oversigt:
26 27 28 29 30 31 32 33 34
Overstregede uger er ikke ledige.
Ankomst lørdag efter kl 15:00
Afrejse lørdag inden kl 10:00
Leje pr. uge / Rent pr. week.
Kr. 5.000,- Kr. 6.000,-
Lejen er excl EL - afregnes med Kr. 2,25 pr KW
Kort om leje betingelser:
Til sikkerhed for lejers forpligtelser med hensyn til nøgleafleveringer, afregning af El, skadeerstatning eller mangelfuld slutrengøring, opkræves et depositum.

Betaling:
Straks efter modtagelse af lejekontrakt, forfalder 25% af lejen samt depositum kr 1.100,00. Det resterende lejebeløb skal være ejer i hænde senest 4 uger før indflytningsdagen.
Henvendelse:
Allan Nielsen
Nørrebrogade 60, 3.
2200 København N
tlf: 35346789 - 61678949
mail: an@luz.dk
Tilbage